Bérleti szerződés

amely létrejött egyrészről JóAJáték Kft. 1087 Asztalos Sándor út 5.; Adószám: 23489316-1-42; Bankszámlaszám: 11705998-21296673 bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),

Bérlő neve:

Állandó lakcíme:

Születési hely és idő:

Édesanyja neve:

Személyi igazolvány száma:

Telefonszám, amin elérhető: 

E-mail cím: 

A Bérbeadó beltéri használatra a Bérlőnek bérbe adja a következőket:

1. A bérlet időtartama:

2. Szállítás módja: személyes átvétel

3. Fizetendő összeg:

Összesen fizetendő:

4. Fizetés módja:

Utalását az alábbi bankszámlaszámra várjuk, a közleménybe kérjük a megrendelés számot feltüntetni:

Cégnév: JóAJáték Kft.

OTP: 11705998-21296673

Közlemény: Megrendelés száma 1135

FONTOS! Kérünk gondosan olvasd el!

Ha a játék során a játék megsérült, vagy elveszett egy része, akkor a javítás, pótlás költségét ki kell fizetni. Hogy pontosan mennyi, azt a visszaadáskor mérjük fel. Ha a játék elveszett, vagy nem javítható akkor a játék vételárát ki kell fizetni. A játék árát a használtsági fok és az állapot függvényében határozzuk meg, kb. az új játék árának 50-80%-a. 

A felek a JóAJáték Kft szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket elolvasták és elfogadják!

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (PTK) rendelkezései és a bérbeadásra vonatkozó jogszabályok az irányadók. A szerződés megszegése jogi felelősséget von maga után!

Felek jogvitájuk esetére a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Alulírott szerződő felek a jelen bérleti szerződést átolvasás és teljes megértés után, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag magyarul aláírják.

Kelt: Budapest,

Bérbeadó                                                                                             Bérlő Jóajáték Kft.

Bérleti szerződés letöltése