Árulkodó jelek 3. Ezekre figyelj 3-6 éves korú gyerekeknél! – a TSMT terapeuta tanácsai

Cikksorozatunk azzal a céllal született, hogy a szülők és pedagógusok számára gördülékenyebbé tegye a mindennapokat, segítsen, kapaszkodót nyújtson, lehetőségeket kínáljon fel annak érdekében, hogy jobban megértsék a gyermekeket.

Remélem, mindenki talál ötletet, vagy gyors segítséget egy-egy felmerülő kérdésére, megoldási módot a megjelenő nehézségeire. Ez az írás egy-egy területet mutat be, és ad lehetőséget a szülőnek, egyéb társterületen dolgozó kollégának arra, hogy megfigyelje a gyermeket ezeken a területeken.

Sok olyan elképzelés létezik, amelyet ösztönösen alkalmazunk a mindennapokban. Van hogy  mégis elakadunk, tanácstalanok vagyunk, akkor  merjünk változtatni, kipróbálni valami újat!

Mindenkit bíztatnék arra, hogy bátran kérjen segítséget azoktól a kollégáitól, gyógypedagógusoktól, pszichológusoktól, akik már régóta eredményesen foglalkoznak a rájuk bízott gyerekekkel. Hiszen senkinek sem kell mindenhez érteni, de a látókörünket mindig szélesíthetjük, így egyre jobban megérthetjük a körülöttünk élőket és önmagunkat is.

Fontos megjegyezni, hogy az itt leírtak megfigyelése és az otthoni tünetkezelések, nem helyettesítik azt a szakembert, aki felmérve, figyelve és megismerve a gyermeket, kifejezetten az ő számára állítja össze az egyéni fejlesztési tervet. 

Igény szerint bármikor változtathat, ha kell, figyelembe véve a gyermek fejlődésének ütemét, szükségleteit. Bízom benne, hogy segíthetek!

A 3 éves korú gyerekek

A 3 éves óvodára érett gyerekek bekerülnek a közösségbe és az ott megjelenő és nagyon is szembetűnő tünetekre az óvoda pedagógusok próbálják felhívni a szülők figyelmét. Sajnos ez egy érzékeny téma, és a szülők sok esetben rosszul veszik ezeket a jelzéseket, úgy élik meg, mintha bántani akarnák őket, és hogy az ő egyetlen csemetéjük nem tökéletes, pedig ezek a tünetek azért vannak jelen, mert üzenni akarnak nekünk, és érdemes rájuk oda figyelni! Hiszen az óvodai élet fontos folyamata, hogy a gyermekek iskolaéretté váljanak, ami egy közös munka a szülővel és az óvodapedagógusokkal karöltve. Fontos volna komolyan venni az iskolaérettség kérdéskörét is.

netek 3-5 év között: 

 • intő jelek lehetnek az előző korszakokban megjelenő és fennálló tünetek állandósulása! 
 • Előfordulhat, hogy a gyerek a ceruzát nem fogja meg, nem firkál, nem rajzol, nem színez, vagy ha igen, akkor azt túl görcsösen teszi, marokra fogja a ceruzát kimegy a vonalból és erősen rányomja a ceruzát, hogy majdnem átlyukad a papír, vagy éppen annyira gyenge a ceruzanyomaték, hogy nem, vagy alig látszik a papíron a rajza. 
 • Szerepjáték elemei nem jelennek meg a szabad játékában (autózás, babázás, boltozás, takarítás stb.), hanem még mindig csak pakolgat vagy kizárólag egyféle dologgal hajlandó játszani.

Tünetek 5-6 év között:

 • figyelme 5-10 percnél tovább nem köthető le 
 • mindkét kezével manipulál vagyis még kétkezes, kezeit rajzhoz, játékhoz egyaránt felváltva használja, nincs kialakult domináns kézhasználata
 • beszédében hangzó hibák jelennek meg, szókincse szegényes 
 • mozgása darabos, ügyetlen, összerendezetlen, kajla
 • térben és síkban is előfordul, hogy irányokat, formákat nehezen ismer fel vagy téveszt
 • színek felismerése az alapszínekre sem alakult ki 
 • nem képes rövid mesét sem végighallgatni, a meséhez kapcsolódó kérdésekre nem tud válaszolni, nehezen tanul verset.

Pszicho-motoros tünetek lehetnek még:

 • mozgáskoordináció gyengesége, pontatlan mozgás-kivitelezés, utánzás
 • új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága
 • erőadagolási problémák
 • diszpraxia, apraxia
 • a grafomotorika éretlensége
 • akadályozott beszédfejlődés (beszédmotorika)
 • hiperaktivitás (mozgáskoordinációhoz kapcsolódó kontrollfunkciók gyengeségével együtt)
 • különböző Tic tünetek megjelenése

Pszicho-kognitív tünetek:

 • emlékezeti gyengeség, mentális retardáció
 • információ feldolgozási zavar
 • egyidejű többcsatornás figyelem és tevékenységszervezés képességének gyengesége
 • figyelmi funkciók zavara
 • a belátáson/ tapasztalaton álló gondolkodás megjelenésének késése
 • testvázlat, lateralizáció, téri orientáció gyengesége
 • diszlexia/diszkalkulia veszélyeztetettség
 • szorongás, depresszió, akár fóbiák

Pszicho-szociális tünetek

 • nehezített szabályfelismerés, nehezített beilleszkedési képesség
 • nehezített szabály elfogadás
 • szabálykövetés kiszámíthatatlansága
 • leválások-kötődések dinamikájának eltérései
 • segítségadás elutasítása
 • feladathelyzetből való kiszállás, opponáló magatartás szinte állandósult,
 • a viselkedésszervezés során a kontrollfunkciók gyengesége (társas kapcsolatokban mutatkozik meg)

Felgyorsult világunkban gyakori, hogy már a kisbabáknak odaadják a szülők a mobiltelefont, és sajnos nincsenek tudatában, milyen veszélyeket rejtenek ezek a jelenségek. Szeretnék egy javaslatot tenni a szülők számára ugyanis a mai világban sajnos nagyon könnyű a technika vívmányait választani gyermekeink lekötésére, ami nagyon káros a számukra. A TV, Tablet, mobiltelefon nem a gyermekeink fejlődését szolgálja! Káros, ha ezek az eszközök a mindennapjaik nagy részében ezekkel az eszközökkel játszik, gátolják a fejlődését, és az erős vizuális vibráló ingerek miatt a korának megfelelő játékok iránt elveszíti az érdeklődését, gátolja a beszédfejlődését, felpörgeti az idegrendszerét, a társas kapcsolatai elsorvadnak, vagy ki sem alakulnak! Ne engedje, hogy a virtuális eszközök gúzsba kössék a gyermekét!

Bérelhető TSMT és mozgásfejlesztő eszközök a webáruházban

Az iskolaérettség tényezőinek 3 három fő csoportját mutatnám még be, hogy könnyebb legyen eligazodni a szülőknek ezen a területen is:

Fontosak a gyermekek testi adottságai: a 6 éves korú gyermek testi fejlettségének vizsgálata a házi gyermekorvos feladatkörébe tartozik. Méri a testsúlyát, testmagasságát, a mozgásszerveinek, egyensúlyának, szenzoros érzékszerveinek épségét és az idegrendszer érettségét vizsgálja a saját orvosi eszköztárával. Egyéb krónikus betegségek megléte külön odafigyelést igényelnek az iskolában.

A kisiskolás átlagos testmagassága 120-125 cm és kb. 20-25 kg a súlya. A fogváltása elkezdődött, teste arányosan fejlett, fizikálisan és mentálisan is jól terhelhető, mozgása összerendezett, koordinált, finommotorikája korának megfelelő. Képes jelezni testi szükségleteit, befolyásolni, irányítani mozgását, viselkedését.

Szociális-érzelmi érettség: Az iskolaérett gyermek érdeklődő és nyitott környezete iránt, spontán figyeleme és emlékezete mellett megjelenik a szándékos emlékezet és figyelem is. Képes legalább 10-15 percig koncentrálni egy bizonyos feladatra, de feladat váltásokkal képes akár 45 percig is lekötni a figyelmét, érdeklődő nyitott, az elemi fogalmi gondolkodása kialakult. Beszéde érthető, megfelelő hangsúlyú és tempójú, és végighallgatja, ha mások beszélnek, tud késleltetni. Alapvetően ismeri a nevét, lakcímét, szülei nevét, foglalkozását. Megfelelő tudása van önmagáról és környezetéről. Tudja a napszakokat, évszakokat, hónapokat, időjárásnak megfelelően tud öltözködni, saját vágyait képes késleltetni és a viselkedése kontrollált. Feladattudata, feladattartása van, motivált az  önálló és csoportos feladatvégzésre. Alkalmazkodó készsége kialakult, a felnőttekkel és a kortársaival együttműködő, szabályokat könnyedén követi.

Vannak esetek amikor a gyerekek rá vannak kényszerítve az iskolakezdésre “mert olyan ügyes és okos és csak sínylődik az óvodában ha maradna még 1 évet”- mondják a szülők és sok esetben a pedagógusok is. Az iskolaérettségnek több tényezője van, és sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy csak néhány területen van meg az érettség foka, míg más területekben hátrányt szenved a gyermek, és ezekben kellene még neki fejlődnie ha lenne rá lehetősége. Aztán következik, hogy az iskolai tantervi követelmények túlterhelik ezeket a gyerekeket. Az iskola és a szülők a nap minden percét beosztják a gyerekek számára, így nincs idejük a pihenésre, regenerálódásra, ez vezet az idegrendszer kimerüléséhez. Még az iskolaérett gyerekeket is kimeríti sokszor a követelményrendszer, hát még az éretlen nebulókat. A pedagógusokkal, diáktársakkal való konfliktusok feszültsége, a teljesítménykényszer, túlzó elvárások, kudarc élményekhez vezet, ami szorongóvá teheti a gyereket.

A kialakult szorongás tünetei először abban nyilvánulnak meg, hogy a mindig vidám, lelkes kisiskolás furcsán kezd viselkedni, nem szeret iskolába menni, ok nélkül elsírja magát, nyugtalan, agresszív, és egyre gyakrabban „beteg”. Ezek a tünetek a lelki problémák testi megjelenéseit vonják maguk után gyakori a székrekedés, hányinger, hányás, gyors szívverés, légszomj, izomgyengeségek, szédülés, ájulás, fejfájás, hasfájás, hasmenés, éjszakai bepisilés, ezek a tünetek jelzik, hogy nincs rendben valami. Ilyenkor szükséges a szakemberek segítségét kérni.

SzeretetERŐD Terápiás Központban fontosnak tartjuk a korai fejlesztést, a prevenciót, ezért mi már pár hónapos kortól várjuk a gyermekeket.

Véleményünk szerint minden 5. életévét betöltött óvodás gyermeket a sikeres iskolakezdés érdekében kötelezően kellene speciális prevencióban, megsegítésben részesíteni. 

Régen ez az óvoda feladata volt teljeskörűen, de sajnálatos módon a tapasztalat azt mutatja, hogy az eszközi és személyi feltételek nem adottak, bár az óvoda pedagógusai erejükön felül is mindent megtesznek a gyermekekért. Ennek oka az, hogy megemelték az óvodai férőhelyek számát és sokszor indokolatlan esetben is elvárják az integrálást, amihez nekik nincs megfelelő végzettségük és szakmai támogatást sem kapnak. Ezért a szülőkre hárul ez a feladat is, hogy megoldják gyermekük felkészítését az iskolai évekre. Mi ebben elkötelezettek vagyunk és szeretettel nyitottsággal várjuk a szülőket, gyermekeiket, mert együtt könnyebb!

Zökkenőmentes iskolakezdést kívánunk mindenkinek!

Szabó Andrea Gyógypedagógus-TSMT terapeuta, a SzeretetERŐD Terápiás Központ Szakmai vezetője.

Bérelhető TSMT és mozgásfejlesztő eszközök a webáruházunkban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük